Influenzanet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet

http://influenzanet.info/

Epiwork Logo
Developing the framework for an epidemic forecast infrastructure.
http://www.epiwork.eu/

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives.

7th Framework Logo
Participating countries and volunteers:

The Netherlands 0
Belgium 0
Portugal 0
Italy 0
Great Britain 10862
Sweden 3559
Germany 0
Austria 0
Switzerland 0
France 7751
Spain 0
Ireland 0
Denmark 37937
InfluenzaNet is a system to monitor the activity of influenza-like-illness (ILI) with the aid of volunteers via the internet. It has been operational in The Netherlands and Belgium (since 2003), Portugal (since 2005) and Italy (since 2008), and the current objective is to implement InfluenzaNet in more European countries.

In contrast with the traditional system of sentinel networks of mainly primary care physicians coordinated by the European Influenza Surveillance Scheme (EISS), InfluenzaNet obtains its data directly from the population. This creates a fast and flexible monitoring system whose uniformity allows for direct comparison of ILI rates between countries.

Any resident of a country where InfluenzaNet is implemented can participate by completing an online application form, which contains various medical, geographic and behavioural questions. Participants are reminded weekly to report any symptoms they have experienced since their last visit. The incidence of ILI is determined on the basis of a uniform case definition.

Hide this information

Influenzaovervågning sæson 2022/2023 begynder i uge 40

Influmeter vender tilbage til oktober i uge 40, hvor man igen kan tilmelde sig.

Vil du hjælpe med influenzaovervågningen ved ugentligt at rapportere symptomer til Influmeter? Influenza er en virusinfektion i de øvre luftveje, der kan ramme alle mennesker. For at forebygge smitte er det nødvendigt at følge sygdomsudviklingen nøje.

Hvad er Influmeter?

Influmeter bygger på frivillig indsats fra borgere, der uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling, ugentligt rapporterer om de har haft symptomer og dermed bidrager til viden om spredning af influenzalignende sygdom i samfundet.

Hvem kan deltage?

Alle der bor i Danmark kan være med – børn, unge, ældre, raske og syge og du kan tilmelde både dig selv og husstandsmedlemmer. Husk at en raskmelding er lige så vigtig som en sygemelding. Alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger, både de syge, dem som har været det, og de som måske bliver det. Så hold dig ikke tilbage selvom du ikke tror, at du bliver syg eller allerede har været det.

Hvem er vi?

Afdeling for Infektionsepidemiologi, Statens Serum Institut, overvåger og forebygger smitsomme sygdomme i Danmark og driver Influmeter, som en del af den samlede sygdomsovervågning i forbindelse med influenza-, og forkølelses-symptomer.

Hvad holder vi øje med?

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner anden øvre luftvejsinfektion, med pludselig høj feber, muskelømhed, hovedpine og sygdomsfornemmelse, ofte tør hoste og lette synkesmerter. I ukomplicerede tilfælde varer selve sygdommen fire til fem dage, men følges gerne af en til to ugers træthed og nedsat fysisk formåen. Sådanne, trods alt relativt milde symptomer, vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse, og man har som regel ikke brug for lægehjælp.

Nogle personer udvikler imidlertid sværere sygdom og mellem 1.500- 2.000 danskere dør hvert år i forbindelse med influenza. Influenza kan i alvorlige tilfælde føre til hospitalsindlæggelse, forværre eksisterende sygdomme eller forårsage lungebetændelse, enten med virus eller bakterier, fx pneumokokker.

Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge influenza?

Influenza smitter via nys og hoste, og lignende og primært i de første tre til fire dage af sygdommen og man anses for at være smittefri et døgn efter, at man ikke har feber længere og i øvrigt føler sig rask.

Hvis du vil undgå at blive smittet – eller smitte andre - skal du:

-undgå tæt kontakt med personer, som du ved er syge

-blive hjemme fra arbejde, skole eller lignende, hvis du er syg

-hoste og nyse i et engangslommetørklæde eller i ærmet.

-hyppigt vaske dine hænder med vand og sæbe - især efter du har hostet, nyst eller pudset næse. Brug evt. håndsprit

-undgå at røre ved dine øjne, din næse eller din mund uden forudgående håndvask

-sørge for at holde ting og overflader rene ved almindelig rengøring

-hjælpe Influmeter med overvågningen ved ugentligt at rapportere i influenzasæsonen.